Hirek, Beszámolók

Chicagoi Magyar Baptista Gyülekezet

Kezdőlap

Hitvallás

Hirek

Képek

Prédikációk

Elérhetőség

Blog

Linkek

- Május 30-31, 2015:

„Reconnect” – Ifjúsági Evangélizációs Hétvége Chicagóban

 

Magyar Baptista Gyülekezetünk életében több szempontból is első próbálkozásnak tekinthető a május 30, 31. –én megtartott „Reconnect” Ifjúsági Evangélizációs Hétvége.

A magyar emmigrációs gyülekezeteink törekvése mindig is az volt, hogy létrehozzanak egy kis magyar szigetet az idegen nemzetek nagy tengerén. Ez a nemes szándékunk nem változott, azonban a minket körülvevő valóság más, mint tíz-húsz évvel ezelőtt. A gyermekeink munkatársi, osztálytársi köreiben már alig vannak magyarok, viszont napi kapcsolatban vannak angolul beszélő fiatalokkal, és valljuk be, sokkal jobban kommunikálnak angol nyelven, mint magyarul. Ha a gyülekezeteink komolyan veszik a küldetésüket, amely elsősorban lélekmentés és csak másodsorban nyelv és kultúra ápolás, akkor megértjük, hogy nyitnunk kell a nyelvünket nem beszélő ismerőseink és barátaink felé.

Nem könnyű feladat ez egy magyar ajkú gyülekezetnek Amerikában, és nem teher és felelősségmentes, de szép és áldott munka. Az elmúlt hétvégén mi megpróbáltuk ezt, és már a szervezés során megtapasztalhattuk Isten Lelkének vezetését és jelenlétét.

Erre a hétvégére meghívtuk a torontói magyar baptista fiatalokaty és lelkipásztorukat, Püsök Dánielt. Mintegy 22 fő kísérte el lelkipásztorát a chicagói evangélizációs hétvégére. Hozzájuk csatlakoztak még a Balla fiúk, Dávid és Zsigmond Los Angelesből. Nagyra értékeljük, hogy vállalták a hosszú utazást csak, hogy velünk lehessenek és segítsenek nekünk.

 

Szombat este, finom vacsora után kezdtük el a „Reconnect/Újracsatlakozás” című evangélizációs hétvégét a Chicagói Magyar Baptista Imaházban. Kb. 50 fő volt jelen az istentiszteleten. A célközösség, akikért szerveztük az evangélizációt, azok az emberek akikkel hétköznap együtt dolgozunk, tanulunk és barátkozunk. Emiatt aztán, az alkalom minden egyes mozzanata angol nyelven történt.

A Jóisten gondviselése folytán kaptunk egy dicsítés vezetőt, aki odaadó munkával felkészítette a zeneileg tehettséges fiataljainkat erre a hétvégére. Az elöljárók elvi támogatásával és a gyülekezet imatámogatásával és tevékeny háttérszolgálatával és anyagi áldozatvállalásával valósult meg a „Reconnect” hétvége.

A szombat esti istentisztelet sok énekléssel kezdődött. Azt követően meghallgattuk Szabó Erika/Toronto bizonyságtételét, aki személyes tapasztalatát mondta el Isten mindennapi gondviseléséről. Erika bizonyságtétele után következett Püsök Dániel lelkipásztor evangéliumi üzenete.

Néhány gondolat az igehirdetésből:

- ha lecsatlakozol a forrásról, elkezdődik egy lemerülési folyamat, aminek a vége a kiégés. Nagyon sok „disconnected” kikapcsolt életet láthatunk magunk körül, sőt mi magunk is tudhatjuk milyen az, amikor a realitástól elszakadva az álmok világába menekül az ember, vagy amikor egy fedél alatt élve nincs elmélyült kapcsolatod a szeretteiddel, és amikor végsősoron vallásodat gyakorolva nincs személyes kapcsolatod az élő Istennel.

A bűnös nő történetén keresztül (János evangéliuma. 8: 1-11.) hallottunk arról a szeretetről, mely visszakapcsol Istenhez a megbocsájtás és a kegyelem által.

Két csodálatos énekkel fejeztük be a szombat esti együttlétet. „Jesus Paid It All” és „Amazing Grace”.Az alkalom végén volt lehetőség imádkozni azokkal, akik megszólítva érezték magukat a prédikáció által. Késő este, 10 óra után kerültünk haza, kellemesen elfáradva.

 

 

Vasárnap reggel mintegy 70-75 fő volt jelen (zömében fiatalok) a „Reconnect” Ifjúsági Evangélizációs Hétvége záró istentiszteletén.

Istent magasztaló fiatalos énekekkel kezdtük az alkalmat. Nagy Róbert a 103. Zsoltár első igeverseivel buzdította imádságra a fiatalokat. Fennállva, hármas-négyes kis csoportokban egymás felé fordulva imádkoztunk a nap áldásáért, a hallgatókért, a Szentlélek jelenlétéért.

Aztán ismét jó néhány énekkel imádtuk az Urat, majd bizonyságtételek következtek. Szígyártó Dorottya és Szegedi Szebasztián mondták el a személyes hitrejutásuk történetét. Hallgatva a két bizonyságtételt rácsodálkozhattunk Isten munkájára, amint két különböző hátterű fiatal arról tanúskodik, hogy Jézus Krisztus képes gyökeres fordulatot hozni egy ember sorsának alakulásában.

Különösen munkálkodott a Szentlélek közöttünk, mert az említetteken kívül még hárman jelezték teljesen spontán módon, hogy szeretnének a mikrofonhoz jönni és szólni a gyülekezethez. Szabó Erika volt közöttük az első. Erika elmondta, hogy mennyire megérintette a szombat esti üzenet, és az azt követő személyes beszélgetés és imádkozás Püsök Dániel lelkipásztorral. Erika után Tylor lépett a fiatalok elé és meghatódottan tett bizonyságot arról, hogy milyen különös utakon vezeti őt és feleségét az Úr az utóbbi időben.

Az istentiszteletünkön részt vett Németi László lelkipásztor Missouri-ból. László testvér a saját megtérése történetét mondta el, és volt egy erőteljes bátorítása a fiatalok felé.

Ismét énekeltünk, majd meghallgattuk az ige felolvasását angol nyelven ifjabb Balla Zsigmond részéről. Az igehirdetést Püsök Dániel torontói lelkipásztor végezte, ezuttal magyar nyelven a Lukács  evangéliuma 15: 1-24. versei alapján. Dániel, az egymás után következő három példázatból mutatott rá az elveszett ember állapotára, és az Istenhez való újracsatlakozás szükségességére. Lelkünk ellenségének az alapvető szándéka elszigetelni bennünket Istentől és egymástól. Jézus Krisztus azért jött a világunkba, hogy megkeressen és vissza vigyen az élet forrásához, visszavigyen Isten jelenlétébe.

Dániel, úgy a szombat esti, mint a vasárnapi igehirdetése végén felhívást tett a Krisztushoz csatlakozásra.

 

Az istentisztelet után minden résztvevőt ebédre invitáltunk. Köszönet a gyülekezet testvérnőinek, akik szépen helyt álltak az egész hétvégén úgy az étkeztetésben, mint a vendégek elszállásolásában.

 

Reménységgel tekintünk egy újabb Reconnect evangélizációra, talán jövőre ha nem előbb.

 

                                                                                                                                              Lukács János lelkipásztor

 

 

 

© Chicago Hungarian Baptist Church